กิจกรรมอบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:11โดยsesao21 admin
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2 กรกฎาคม 2559 ศนฐ.ได้จัดประชุมอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศในการอบรมพัฒนาทักษะ ICT ของศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมดิไอเดิล คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีศึกษานิเทศก์เข้าประชุม จำนวน 130  คน
Comments