หนังสือราชการ

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:57โดยsesao21 admin

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโรงเรียนดีประจำตำบลและการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบลที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

1-1 of 1