ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หนังสือราชการกลุ่มนิเทศ

  • การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโรงเรียนดีประจำตำบลและการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบลที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 19:57 โดย สพม. หนองคาย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

  • ออกนิเทศติดตามโรงเรียนของ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ออกนิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้านในปีการศึกษา 2559 โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ประจำแต่ละสหวิทยาเขตโดยให้ศ ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:28 โดย สพม. หนองคาย
  • กิจกรรมอบรม Cloud Computing เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2 กรกฎาคม 2559 ศนฐ.ได้จัดประชุมอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศในการอบรมพัฒนาทักษะ ICT ของศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 ณ ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:11 โดย สพม. หนองคาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer